Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
Franciszek Skawiński

Redaktorzy:
Piotr Padamczyk
Bartosz Gembalczyk
Maja Baranowska

Adres korespondencyjny redakcji:
Skrytka pocztowa 528
00-950 Warszawa

Adres redakcji:
Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2
02-004 Warszawa

Wydawca:
Fundacja "Indicium" z siedzibą w Warszawie
Tytusa Chałubińskiego 9 lok. 2 
02-004 Warszawa