O czasopiśmie

Czasopismo Indicium jest miesięcznik wydawanym przez Fundację "Indicium" oraz stanowi jeden ze sposobów realizacji jej celów statutowych. Obecnie czasopismo ukazuje się wyłącznie w formie online.

W czasopismie ukazują się informacje na temat biezących prac legislacyjnych w Sejmie, Senacie oraz ministerstwach i innych urzędach centralnych, jak również orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych, przede wszystkim w sprawach dostępu do informacji publicznej oraz zagraniczne źródła w tym przedmiocie.

Czasopismo jest wpisane do Rejestru Dzienników i Czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie pod numerem Pr 4635.

ISSN (wersja online): 2720-5444